Yönlendirici Yaklaşım

SGM Proje Mühendislik; Mimarlık ve Mühendislik tasarım hizmetlerinin yanı sıra, tasarım yönetimi, ihale yönetimi, inşaat yönetimi hizmetlerini toplam proje yönetimi altında veya ayrı hizmetler olarak sağlamaktadır.

Tasarım Yönetimi;
Teklif alma şartnamesi, tasarım şartnamesi hazırlanması, tasarım kriterlerinin hazırlanması, tasarım teklifleri toplanması, tasarım tekliflerinin değerlendirilmesi, sözleşme yapılması, tasarımların belirlenmiş standartlara uygunluğunun kontrol edilmesi, iş programı oluşturulması, sunumların organize edilmesi, bütçelendirme, izin ve onay süreçleri yönetimi, tasarımların teslim alınması.

İhale Yönetimi;
Yeterlik şartnamesi, teklif alma şartnamesi, sözleşme tasarısı, teknik şartname, idari şartname, birim fiyat listesi, metraj listesi, ihale değerlendirme şartnamesi, ihale dosyası hazırlanması, ihale dosyasına göre yeterlik için bilgi toplama, değerlendirme, raporlama ve sonuçlandırma, teklifler için ihale dosyası dağıtımı, zeyilname dağıtımı, teklif toplama, değerlendirme ve sonuçlandırma ve sözleşme yapımı.

İnşaat Yönetimi;
Yapım işlerinin projesine, sözleşmesine ve şartnamelerde belirtilen nitelik, nicelik, bitmişlik ve doğrulukta, belirlenen süre ve maliyet içinde bitirilmesine yönelik olarak kalite kontrol, kalite güvence, iş güvenliği, planlama, bütçeleme, nakit akışı ve bunların kontrolünün tam zamanlı teknik kadro ile sağlanması.


Müşavirlik Hizmetleri