Mühendislikte Güvenilir Yaklaşım

SGM Proje Mühendislik olarak başta İnşaat Mühendisliği olmak üzere, Makine Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği olarak üç ana grupta toplanabilen temel mühendislik hizmetlerini kendi özkaynakları ve konusunda uzmanlaşmış mühendislik firmaları ile birlikte sağlamaktadır.

SGM Proje Mühendislik, İnşaat Mühendisliği kapsamındaki yapısal tasarım ve hesaplamaları, sismik tasarımları ve altyapı tasarımlarını, tasarım kriterleri düzenlenmesinden, uygulama projelerinin hazırlanması ve ihale dosyası düzenlenmesine kadar geçen tüm bu süreci kendi deneyimli ekibi ile sağlar. Makine Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği kapsamındaki tasarım hizmetlerini ise kendi kontrol ve koordinasyonu altında, konusunda uzman firmalardan sağlar.

Teknik ofisimizde, deneyimli tasarım ekibimiz tarafından İnşaat Mühendisliği disiplininde; betonarme ve çelik yapı tasarımı ile birlikte bina türü olmayan yapıların tasarım, analiz ve detaylandırılması yapılmaktadır. Ayrıca güçlendirme ve onarım proje hizmetleri de verilmektedir.

Makine Mühendisliği disiplininde ise; sıhhi tesisat, hvac tesisatı, yangın söndürme tesisatı, endüstriyel sistem tesisatı, bina otomasyon tesisatı konularında hizmet verilmektedir.

Elektrik Mühendisliği disiplininde ise; OG, AG, zayıf akım sistemleri, yangın algılama ve kontrol sistemleri, bina otomasyon sistemleri konularında hizmet verilmektedir.


Mühendislik Hizmetleri